Zarząd Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni jest trzyosobowy i stanowią go:

  1. Prezes Spółdzielni - Lucyna Skorupska